Klinika Stomatologii Rodzinnej

  13 432 38 29 lub 13 43 66 806
 606 306 704  adres: Krosno ul. Grodzka 53

Cennik

NZOZ M-DENT
Centrum Stomatologii Rodzinnej
Krosno ul. Grodzka 53


Cennik zabiegów i porad *


Ważny od dnia 18.01.2018
*
Ceny mogą ulegac zmianie np. w zależności od aktualnech wartości kursowych złotego i walut wymienialnych oraz od aktualnych cen zakupu leków, środków i materiałów. W związku z powyższym prosimy o zasięgnięcie informacji o aktualnej cenie pojedynczej procedury i całego postępowania leczniczego każdorazowo na wizycie u lekarza prowadzącego. 

ZNIECZULENIA (KOD: ZN)1 Znieczulenie miejscowe, powierzchniowe (środek leczniczy w żelu, .spray, Anesthesio
Tabs, zamrażanie...............................………………………………………................. 25zł
2.Znieczulenie nasiękowe, .................................................................................... …… 35zł
3 Znieczulenie przewodowe ........................................................................................ . 40zł
4. Znieczulenie śródwięzadłowe (Citoject) .................................................................... 25zł
5 Znieczulenie zestawem Sanijet ( Szwajcaria)…………………................................... 35zł
6.Znieczulenie bezigłowe met.Injex............................................................................... 35zł
7. Sedacja podtlenkiem azotu ,....................................................................................... 100zł
8. Znieczulenie komputerowe aparatem The Wand STA ..…………………………… 40zl


Cena znieczulenia nie zawiera i sumuje się z ilością procedur ( np. 2 odrębne znieczulenia na tej samej wizycie u danego pacjenta są znieczuleniami które nalicza się pojedynczo i sumuje ich wykonaną ilość) ani z dodatkowymi procedurami , z których każda doliczna jest osobno.

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA: ( KOD: SZ )


UWAGA! Ceny nie obejmuje badania rtg, rvg oraz cen pozstałych materiałów i zabiegów dodatkowych wykonywanych w celach diagnostycznych.
1. Wizyta , badanie lekarskie wraz z przeglądem............................................... .................... 100 zł
2. Przegląd kontrolny,........................................................................................................... . 50 zł
3. Konsultacja, omówienie toku leczenia, materiałów,kosztorys............................................ 150 zł
4. Wydanie orzeczenia lekarskiego (powypadkowe, dla PZU, itp .......................................... 130 zł
5 Wizyta adaptacyjna małego dziecka ( pierwszorazowa, połączona z instruktażem higieny. 60zł
6. Wizyta nieskuteczna ( wizyta gdy lekarz z powodu zachowania dziecka/ pacjenta nie może bezpiecznie wykonać zabiegu i przeprowadzić leczenia …………………………………… 70zł
PROFILAKTYKA


Uwaga! Cena nie sumuje się z innymi zabiegami np. z zabiegami higienizacyjnymi ( skaling, piaskowanie, wygładzanie


7. Powlekanie zębów lakierami z preparatami fluoru (np. Fluor Protector, Durafat).całość uzębienia
na 1 wizycie…………………………………………………………………………………… 70 zł
7 a. Powlekanie zębów lakierami z prep.fluoru 1 kwandrant . .................................................. 45zł
7b., lakierowanie preparatami fluoru 1 zab……………………………………………………. 30zł
8. Powlekanie zębów lakierem z chlorcheksydyną (np. Cervitex)................................................ 60 zł
9. Fluoryzacja na łyżkach indywidualnych (np., Minute Gel, pianka ) 1 wizyta........................ 120zł
10. Remineralizacja na łyżkach indywidualnych ( 1 zabieg)..................................................... 90zł
11. Remineralizacja profesjonalna po zabiegach skalingu, polishingu ……………………..... 45zł
12. Znoszenie nadwrażliwości szyjek zębowych ( obejmuje grupę 3 zębów).............................. 45zł
13.Lakowanie zęba za pomocą wypełniaczy bruzd (np. Helioseal, Estiseal)..................……… 80zł
14. Leczenie próchnicy początkowej – wypełnianie bruzd zębów materiałem glasjonomerowym........................................................................................................................ 130zł
(15/ Instruktaż szczotkowania, nauka zabiegów higienizacyjnych, zastosowanie , irygatora .. ….................................................................................................................................................. 80zł
16/ Instruktaż szczotkowania, nauka zabiegów higienizacyjnych wybarwianie płytki bakteryjnej,
prepratatami koloryzującymi, korekty nawyków itp…………… ….…………………………………… 80zł
WYPEŁNIENIA UBYTKÓW W ZĘBACH :


Cena obejmuje: opracowanie pojedynczego ubytku w zębie;tj.założenie podkładu i koszt określonego rodzaju wypełnienia.
Koszt wypełnień nie obejmuje wykonanego znieczulenia, założenia ćwieków okołomiazgowych, wkładów koronowych, pokrycia miazgi bezpośredniego i pośredniego itp.)
Koszt wypełnienia nie obejmuje kosztów opatrunku tymczasowego (kosztówleczenia na dodatkowych wizytach), badania rtg, wcześniejszych konsultacji lekarskich itp.


17. Opatrunek leczniczy ...................................................................................................................... 100 zł
18. Zmiana leku..................................................................................................................................... 80 zł


19. Wypełnienie ubytku 1-2 ściany w odcinku przednim ( tzw. standard) z materiału kompozytowego światłoutwardzalnego typu hybrydowego, mikrofil ,kompomer ……....... ................................... 150-170zł
19a wypelnienie światłoutwardzalne 1-2 ściannego w zębach trzonowych....................................... 170-200 zł
20. Wypełnienie ubytku zęba z mat. glasjonomerowego (np. Ketac Molar, Ketac fill , Pro Glass, Fuji)
……………...... …......................................................................................................................... 130zł
21 . Wypełnienie ubytku zęba amalgamatem non –g2 kapsułkowanym…..........................................… 130zł
22. Wypełnienie ubytku zęba 1-2 ściennego materiałem chemoutwardzalnym .................................... 120 zł
23 Wypełnienie /odbudowa korony zęba materiałem światłoutwardzalnym tzw. klasa IV – ubytek
3ścienny (odbudowa kąta siecznego, użycie kształtki celuloidowej) .. ... .. .................................... 170-200zł
 
  1. Wypełnienie/odbudowa korony zęba w odcinku bocznym - 3 ściany i więcej ubytek MOD,
( np. odbudowa guzków i pow. żującej w zębach trzonowych) , materiałem kompozytowym ...... .200 -250zł
25. Wypełnienie/odbwa zęba trzonowego- tzw.korona amalgamatowa z zastosowaniem
prep.amalgam bond , amalgam liner............................................................................................... 170zł
26. Wypełnienie zęba materiałem kompozytowym typu „kanapka” + flow (SDR lub podobne)…. 200zł
27. Pokrycia defektów kosmetycznych np. z zastosowaniem emalii prep. typu flow,
naprawy wypełnień .(dotyczy 1 zęba)................................................................................................ 100 zł
28. Wypełnienie czasowe ….................…………............................................................................. 120 zł
29. Pokrycie pośrednie tzw. podkład podwójny z zastosowaniem preparatów na bazie CA(OH)2..... 40 zł
30. Pokrycie bezpośrednie miazgi ( z użyciem prep.Pro Root MTA i podobnych........... .................... 70 zł


31. Charakteryzacja wypełnień, uzyskiwania efektów specjalnych z zastosowaniem preparatów typu
np. Tetric Color ( cena obejmuje 1 ząb)................................................................................................. 40 zł
32. Licówka kompozytowa (obejmuje 1 ząb).............................................................................. 350zł – 650zł
33 Nadbudowa kompozytowa tymczasowa do planowania leczenia ( wax–up kompozyt)............... 130zł
34. Odbudowa korony zęba materiałem kompozytowym światło utwardzalnym z zastosowaniem
kształtk celuloidowej ..................................................................................................................... 250-350zl
35. Odbudowa korony zęba materiałem chemoutwardzalnym z zastosowaniem
kształtk celuloidowej (np. stan po złamaniu)………………………………………………………. 200- 250zł
35. Korekta nieprawidłowego wypełnienia , zniesienie nawisu, korekta węzła urazowego okluzyjnego,
polerowanie wypełnienia amalgamatowego, pokrycie wypełnień mat. Opti Guard................................. 100 zł
36. Przyżeganie polipa dziąsłowego np zastosowanie pierścieni hemostatycznych ( np. Racestypina),
inne..................................................................................................................................................... .. 45zł
37. Założenie ćwieku okołomiazgowego (pin)1szt.. ........................................................................... … 35zł
38. Założenie wzmocnienia dla wypełnienia np, wkład tytanowy (cena wkładu jak w dziale protetyka.....
39. Odbudowa ubytku wkładami typu inlay ,onlay ( endokorony) .................( cena jak w dziale protetyka)
40. Badanie żywotności zęba………………………………………………………………………………15 zł
41. Wypełnienie zęba mlecznego materiałem kompozytowym kolorowym………………………… 130 zł
42. Wypełnienie zęba mlecznego materiałem amalgamatowym (np. amalgamat miedziowy) ……… 120 zł
43. Wypełnienie zęba mlecznego materiałem typu kompomer ( np. Dyract AP lub podobne)………. 130zł
LECZENIE ENDODONTYCZNE ( leczenie kanałowe):


Uwaga! Koszt leczenia kanałowego jest niezależny od kosztu ubytku zęba! i znieczulenia!
Leczenie kanałowe obejmuje leczenie i wypełnienie ostateczne pojedynczego kanału wraz z wykonywanym zdjęciem kontrolnym rtg(rvg po leczeniu). W zębach wielokanałowych jest sumą ilości przeleczonych kanałów.
Koszt całkowity leczenia może być dzielony na poszczególne wizyty
Koszt lecznia kanałowego nie obejmuje kosztów powtórnego leczenia kanałowego (tzw. re-leczenia) oraz wizyt związanych z powikłaniami leczenia do których dochodzi z powodów np. przerwanego leczenia które było, rozpoczęte wcześniej, leczenia rozpoczetego poza naszą placówką,, nie zgłaszanie się pacjenta na wyznaczone wizyty w trakcie leczenia itp.).


- wizyty pojedyncze ( np. brak kontynuacji leczenia)


44. wizyta + założenie środka dewitalizującego............................................... .............…..... 120zł
45. ekstyrpacja miazgi przyżyciowa …………………….................….................................. 150 zł
46. ekstyrpacja miazgi po dewitalizacji, założenie leku……….............................................. 100zł
47. amputacja miazgi z pokr. prep.CA(OH)…………………………………………………. 130zł
48. opracowanie kanału, dezynfekcja……………………………………………………… ….. 150zł
49. Leczenie zgorzeli ,założenie leku, zmiana sączków ( pojedyncza wizyta)........................ .. 100zł


Koszty leczenia całościowe: Zęby jednokorzeniowe


50. leczenie endodontyczne zęba jednokorzeniowego pierwotne ( zapalenia) z wypełnieniem 1go kanału sealer +gutaperka (koszt całkowity)…………………………………………..……. 400 zł


51. leczenie kanałowe zęba jednokorzeniowego z wypełnieniem kanału dodatkowego ……+100 zł
(cena doliczana dodatkowo do ceny wynikłej z pkt 50)
53. Leczenie endodontyczne zgorzeli zęba jednokorzeniowego wraz z wypelnieniem
1go kanału. ............................................................................................................................ 450zł
54. Leczenie endodontyczne zgorzeli zeba jednokorzeniowego z wypełnieniem kanału
dodatkowego ( drugi kanał, kanał bis, rozdwojenie).…………………………………….. +150zł


Koszty lecznia całościowe : Zęby wielokorzeniowe
Uwaga: w przypadku kilku kanałów obowiązuje suma i krotność ceny za 1 kanał


55. leczenie niepowikłane i wypełnienie kanałowe 1 kanału w zębach wielokorzeniowych
z wypełnieniem kanału sealer typu Endomethason + pojed. ćwiek gutap ……………….. 200-250zł
  1. leczenie i wypełnienie kanałowe 1 kanału w zębach wielokorzeniowych m kondensacji gutaperki …………. .. 250zł/ kanał ….................... 2 kanały…..................................500zł
3 kanały..................................... 800zł
4 kanały..................................... 1000zł
kanały dodatkowe , nietypowe …............................................................................................+200zł


57. Leczenie metodą mortalną z założeniem środka mumifikującego miazgę w zębach mlecznych..............................………………………………………………………………… 150zł
58. ponowne lecznie endodontyczne (relecznie) i wypełnienie kanału zęba jednokorzeniowego
już leczonego kanałowo.......................................................................................................... 450zł
  1. ponowne leczenie endodontyczne,z wypełnieniem kanału zęba wielokorzeniowego
cena za 1 kanał.............................................................................................................. 350zł
60. usunięcie złamanych instrumentów z kanału, releczenie kannału z zastosowaniem mikroskopu,
udrażnianie kanału ultradźwiękami itp. ........................................................................... 250/wizyta
61.likwidacja istniejących perforacji komory lub ściany korzenia ……………… 250- 350zł
62. Jonoforeza kanałów ( 1 sesja) …….......................................…....................................... 70zł

 

RADIOLOGIA ( KOD : RTG)Zdjęcia wykonywane jedynie w technice cyfrowej . Nie ma kliszy tradycyjnej!


Cena nie zawiera opisu zdjęcia ani konsultacji lekarskiej ani wydruków.
Cena zawiera rejestrację na nośniku CD


Zdjęcia w wymiarach 2D


1. Rtg punktowe w technice radiowizjografia cyfrowa., badanie komputerowe..….. 30 zł
2. Rtg zgryzowe................................................................................................... ….. 50 zł
3. Status radiologiczny ( rvg punktowe do 6 zdjęć).................................................... 180 zł
4. Radiowizjografia cyfrowa wydruk zdjęcia....... ...............................................…… 25zł
5. Wykonanie kopii zarchiwizowanego zdjęcia rvg płycie CD…… ……................... 12zł
6. Zdjęcie panoramiczne, cyfrowe,rejestracja na nośniku CD ................................... 90zł
7. Zdjęcie panoramiczne, cyfrowe, badanie stawów
skroniowo-żuchwowych 1-na projekcja……………………………………………….90zł/
Uwaga: pełne badanie wymaga wykonania min 2ch projekcji ;usta zamknięte , usta otwarte
8. Zdjęcie panoramiczne cyfrowe zatok szczękowych, ………………………….…… 90zł
9. Zdjęcie panoramiczne cyfrowe celowane na 1 zatokę szczekową ………………… 60zł
Zdjęcia w wymiarach 3D TOMOGRAFIA STOŻKOWA CBCT


Maksymalna wielkość pola obrazowania tomografu 10x 13cm. Pole można ograniczać do pola 5x5cm


10 .Tomografia komputerowa CBCT obejmująca oba łuki zębowe…………………. 250zł
11. Tomografia komputerowa CBCT zatoki szczękowe, zatoki sitowe, czołowe…… 250zł
12. Tomografia komputerowa CBCT Staw Skroniowo żuchwowy………1 projekcja 230zł
Uwaga: komplet badania diagnostycznego SSŻ to 4 projekcje : lewy , prawy staw + opcja usta zamknięte, usta otwarte!
13. Tomografia komputerowa CBCT pole ograniczone ( badanie endodontyczne
np. 5x5 itp.)…… ………………………………………………………………………..170zł
14. Tomografia komputerowa CBCT segmentowa, wycinkowa………………………..200zł
15.Tomografia komputerowa-diagnostyka,wydanie opisu z orzeczeniem
lekarskim ……………………………………………………………………………….150 zł
16.Tomografia komputerowa – planowanie
koncepcyjne, opisy badań dostarczonych z innych placówek………………………… 200zł 

KOSMETYKA STOMATOLOGICZNA – KOD: /KS/Uwaga! Koszt zabiegów wybielania nie obejmuje kosztów wykonania wypełnień, wymiany licówek itp.oraz kosztów koniecznych związanych z wymianą istniejących przed wybielaniem wypełnień w zębie, koron, licówek


1.Wybielanie wewnętrzne matwego zęba ( 1 sesja)............................................. . 150 zł
2. Wybielanie zewnętrzne pojedynczego zęba z zastosowaniem lampy UV.......…. .. 170 zł
3. Wybielanie nakładkowe środkiem zaw.nadtlenek mocznika :obejmuje zestaw starter + szyny foliowe .cena zależna od marki preparatu i % stężenia......................... 1000- 1200zł *
4. Wykonanie szyn wybielajacych indywidualnych, 2 łuki................................……. 260 zł*
5. Środek do wybielania nadtlenek mocznika /1 strzykawka/ (wybielanie uzupełniające).............................. cena indywidualna zgodna z cenami hurtu w dniu zakupu
6 Wybielanie całego uzębienia na jednej sesji lampa (łuk) UV+ …........... ….1000-1200zł
7. Wybielanie z zastosowaniem efektów dodatkowych, wybielających przestrzenie m.zebowe …...........................................…................................................ cena indywidualna
8. Szlifowanie korekcyjne zębów, likwidacja węzłów urazowych (obejmuje lakierowanie) ... .........………………………………………………………………………………120zł-150zł
9. Starcie patologiczne - odbudowa mat.kompozytowym...... cena indywidualna ..patrz też cennik wypełnienia
10.Profesjonalne odświeżanie wypełnień……………………………………………… 130zł
11. Umieszczanie biżuterii nazębnej ( klejenie)……......…………………………….. 130zł
(koszt nie obejmuje ceny biżuterii)


*cena zależna od aktualnego kursu złotego do walut wymienialnych Euro i CHF oraz aktualnej
ceny preparatówi ich stężenia


PERIODONTOLOGIA – KOD /PRD. /
Choroby Błon Śluzowych
Uwaga. W przypadku zastosowania biomateriałów i leków sprowadzanych indywidualnie cena uzależniona jest od ilości i rodzaju materiałów zastosowanych w leczneiu i jest doliczana do ceny zabiegu zgodnie z aktualną ceną zakupu.


1.Wizyta, badanie periodontologiczne.,konsultacja………........................................................ 150zł
2. Zdjęcie kamienia nazębnego z istniejącego uzębienia …....................................................... 180zł
2a. Wizyta - Korekta scalingu, kontynuacja leczenia z dalszym usuwaniem złogów ................ 100zł
3. Kiretaż zamknięty kieszonki z założeniem leku ( do 3-ch kieszonek).................................... 150 zł
4. Kiretaż otwarty kieszonki (obejmuje do 3ch zębów, nie obejmuje materiałów do regeneracji)........ ……………………………………………………………………………………………………600zł
*5. Kiretaż otwarty z założeniem preparatów do sterowanej regeneracji (GTR)... ........ 1500- 3000zł
*6.FMD ( dezynfekcja kieszonek dziąsłowych z zastosowaniem leków poddziąsłowych – 1 sesja......................................................................................................................................... 170zł
7.Gingiwektomia.(1 kwadrant)……………………................................................................. 380zł
8. Plastyka dziąsła,chirurgiczne zaopatrzenie recesji dziąsłowej bez przeszczepu CT i bez biomateriału,pokrycie płatem furkacji itp.
obejmuje do 3 sąsiednich zębów ...................................................................................1500-1800zł
9/ Plastyka dziąsła , chirurgiczne zaopatrzenie recesji dziasłowej z przeszczepem tkanki łącznej pobranej od pacjenta – defekt do 3ch sąsiadujacych ze sobą zębów………… …........1800 - 2000zł
10. Plastyka dziąsła, odtworzenie brodawki dziąsłowej metoda roll..................................... 750zł
11.plastyka dziasła, przesunięcie wysokiej linii dziąsłowej tzw uśmiech dziąsłowy - defekt maksymalnie w obrębie 1 łuku zębowego................................................................... 2500 - 3000zł
*12. Plastyka wyrostka (GBR, przeszczep , płaty przemieszczane) w obrębie 1 łuku
np. pogrubienie zanikłęgo wyrostka z użyciem prep.bioregeneracyjnych…………… 1800-3000zł
13. Podcięcie wędzidełka, przesunięcie przyczepu wędzideł, ............. .................... ............ ..300zł
14. Plastyka dziąsła, zwiększenie strefy dziąsła przyrośniętego z pobraniem wolnego przeszczepu
dziąsła z podniebienia……......................................................................................... 1100-1500zł
*15. Zabiegi sterowanej regeneracji tkanek (GTR) obejmujący do 3ch zębów sąsiednich.......................................................................................................................1500-3000 zł
16. Wszczepienie ekspandera tkankowego śródtkankowego ( za zabieg)……………..... 400zł*
* cena nie obejmuje ceny ekspandera – uzależniona od typu ekspandera
18. Usunięcie ekspandera tkankowego............................................................................... 100zł
19. Płukanie patologicznych kieszonek dziąsłowych ,dezynfekcja , założenie leków.......... . 70zł
20. Założenie leku do pojedynczej kieszonki dziąsłowej……………………….....……….. 40zł
21. Fotodezynfekcja przyzębia………………………………………………………… …. 180zł
22. Lakierowanie prep fluoru po wykonanym skalingu i zdjęciu kamienia nazębnego…… 60zł
23.Laser biostymulacyjny............................................................................... .................. 12zł/sesja
24.Usunięcie polipa dziąsłowego.............................................................................................. 100zł
25. Założenie odrębnego opatrunku periodontologicznego(np. Septopac) 3 kolejne zęby....... 40zł
26. Szynowanie zebów ligaturą drucianą.(obejmuje grupę do 6 zębów)................................... 200zł
19. Szynowanie zębów szyną kompozytowa zewnętrzną ........................................................ 250zł*
( cena obejmuje szynowanie do maks. 6ciu sąsiadujacyh zębów)
20. Szynowanie zębów szyną wewnętrzną z zastosowaniem np. włókna szklanego
(do 6ciu zębów) …………………………………………………………………………… 350zł
21. Szynowanie zębów met. Fiber Splint......................... ....................................................... 300zł
(cena obejmuje do 6-ciu sąsiednich zębów)
*22. Szynowanie zębów met. Splint Lock........................ cena indywidualna zależna od aktualnej ceny szyny
22. Ostrzykiwanie dziąseł lekiem (nie obejmuje ceny leku)np lekami bodźcowymi..........40zł /zabieg
23. Zabiegi fizykoterapeutyczne: masaż dziąsłowy, hydromasaż Waterpick, borowina, solanki
( cena nie obejmuje ceny preparatów leczniczych)………………………………...... 15 zł/zabieg
24. Jonoforeza leku …......... ....................................................................................... 80zł/zabieg
25. Jonoforeza kieszonki patologicznej......................................................................... 50zł/zabieg
*26/ badanie bakteriologiczne, pobranie wymazu i materiału do badania bakteriologicznego
W pracowni……………………………………………………………………………......... 90zł
26b.badanie bakteriologiczne DNA bakterii typu PET …………………………….wg cennika firmy wykonującej testy i rodzaju zleconego badania …............................................................... + 40zł
28. leczenie zmian na błonie śluzowej /wizyta/............................................................... 100zł
29. Próba jodowa Schillera............................................................................................ 45zł
31. Totalna dezynfekcja kieszonek przyzębnych (FMD).1 wizyta........................................ 100zł
32. Test ślinowy GC Saliva................................................................................................. 130zł
34. poszerzenie strefy dziąsła przyrośniętego met. Kazanijana............................................ 750zł
36/ Krioterapia……………………………………………………………………cena indywidualna
37/ Debridement kieszonek z użyciem lasera (maks. 1 łuk)…...……………………………. 150zł
38/ Debridement 1 kieszonki z użyciem lasera………………………… ..…………………….. 35zł
ZABIEGI FIZYKOTERAPEUTYCZNE


37/ Termoterapia- okłady borowinowe, parafinowe……………………………………..30zl/ zabieg
38/ Solanki………………………………………………………………………………..25zł/zabieg
39/ Hydromasaż wody mineralne…………………………………………………………25 zł zabieg
40/ okłady glinka kaolin…………………………………………………………............... 70zł/zabieg
41/ Masaż dziąseł, w połączeniu z masażem SSŻ…………………………………………. 40/zabieg


CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA – KOD /CH.S/


Cena zabiegów zasadniczych obejmuje cenę należnego znieczulenia i opatrunku jałowego


1 Szycie zwykłe ( 1zestaw)................................................................................................. ...... 60 zł
2. Usunięcie zęba ( cena obejmuje należne znieczulenie i opatrunek)....................................... 200zł
3. Usunięcie zęba z założeniem szwu ………………………………………………………. 300zł
4. Usunięcie zęba z dłutowaniem korzeni wewnątrzzębodoł./separacją...... .............................. 250zł
5. Usunięcie chirurgiczne zęba zewnątrz zębodołowe ( zabiegowe) ...........................................550zł
6. Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego (zawiązka)................................... ........ .............. .... 550-1200zł


7 Plastyka chirurgiczna przedsionka (przesunięcie przyczepu więzadel).................. patrz periodontologia
8. Wycięcie wędzidełka............................................................................................ patrz periodontologia
9. Plastyka chirurgiczna - zamknięcie połączenia ustno zatokowegopłatem słuzówkowo-okostnowym.... 350zł
12. Resekcja wierzchołka korzenia zęba ................................................................ ............................... 650zł
12a Resekcja wierzchołka korzenia zęba ,kolejny ząb w obrębie tego samego pola operacyjnego.... . +200zł
12b. Resekcja wierzchołka korzenia zęba z jednoczasowym usunięciem torbieli oraz
zastosowaniem materiałów do regeneracji kości......................................................................... 1800-2500zł
13. Hemisekcja., Radektomia....................................................................................................... ..350- 550zł
14. Nacięcie ropnia podśluzowkowego wraz z drenażem i opatrunkiem............................................... 130zł
15.Wycięcie kieszeni dziąsłowej, dekapitacja... .................................................................................... 250zł
15. Usunięcie zresorbowanego zęba mlecznego w znieczuleniu powierzchownym…………………… 120zł
16. Tamponada krwawień gąbką kolagenową np.Spongostan, Biocol).................................................... 45zł
17 Tamponada krwawienia- chirurgiczne podkłucie naczyń.................................................................150 - 300zł
17a Tamponada krwawienia z użyciem preparatu Trombina 1 amp....................................................... 60zł
18. Zastosowanie prep.o typie Osteoinductall ..................................................................................... 60zł
18a Zastosowanie stożka kolagenowego resorbowalnego (Resorba, Biokol).......................................... 70zł
19. Leczenie zapalenie zębodołu po ekstrakcji – (obejmuje założenie leku do zębodołu..................... 50zł
20. opracowanie, zaopatrzenie małej rany ( do 2-ch zebodołów).......................................................... 200zł
21. Opracowanie, zaopatrzenie dużej rany............................................................................................ 350zł
22. Replantacja zęba wraz z unieruchomieniem szyną. ................................................................ 650- 800zł
23. Urazy; zaopatrzenie rany, unieruchomienie do 4 zębów................................................................... 400zł
24. Zdjęcie szwów................................................................................................................................. 60zł
25.pobranie wycinka do badania hist-pat. wraz z ceną badania.............................................................. 250zł
26/ Założenie zespolenia śródtkankowego, zaopatrzenie złamania kości szczęk.................cena indywidualna
27/ Przeszczep kostny pobrany od pacjenta……………………………………………….patrz implantologia
28/ Przeszczep kostny z użyciem mat. z banku tkanek………………………………….. patrz implantologia
28/ Zaopatrzenie zębodołu po ekstrakcji zęba ( socket preservation, socket feeling)……… … 600- 1100zł.
29/ Małotraumatyczne usunięcie korzenia zęba z użyciem systemu Bennex
do atraumatycznej ekstrakcji…………………………………………………………………….. 500zł
30/ PRF – koncentrat płytek krwi ,czynnik wzrostku + kom macierzyste……………………………. 450zł


 
IMPLANTOLOGIA ( Kod I)


1. Wizyta konsultacyjna, planowanie, omówienie toku leczenia, kosztorys............................ 200zł
Wszczep implantów:
*2 Implant dwuczęściowy system 3iBiomet(USA)............................................ ……..2500-2750zł
*3 Implant „ system CamLog ( Niemcy)............................................. 2500zł/szt
*4 Implant. „ system Prowital ( Niemcy) ……………………………….. 2300zł/szt.
*5 Implant „ system A-B ( Izrael)……. …………………………… 2000zł/-2500zł
*6 Implant „ system Osstem (Korea/Niemcy)…………………………… 2300zł/szt
*7 Implant jednoczęściowy system A-B do koron i mostów……………………………. 2000zł/szt
*8 Implant jednoczęściowy system A-B do protez ( Overdenture)………………………. 2000zł
*9/ Implant jednoczęściowy system Osstem do koron i mostów…………………………. 2000zł
*10. Implant jednoczęściowy system Osstem do protez ( overdenture)………………….. 2000zł
*11 Implant tymczasowy,………………………………………………………………… 600zł /szt
*12 Implant ortodontyczny……………………………………………………………….. 580zł/szt
W cenach implantów systemów dwuczęściowych nie ma zawartej ceny za śrubę gojącą i łącznik protetyczny


13. Podniesienie dna zatoki szczekowej metodą otwartą z dostępu bocznego( 1zatoka) .. 2500-3500zł.
14. Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą............................................... 1800zł
15. Metody regeneracji kości GBR ...................................... cena indywidualna
16. Przeszczep kostny, blok kostny własny........................... ................................... 2500 –3500zł
17. przeszczep kostny blok z banku tkanek lub odzwierzęcy… ………………..cena indywidualna
18. Założenie śruby gojącej ( tzw.forma dziąsłowa)........................................................ ...350zł/1szt

19.. Wizyta kontrolna................................................................................................ . 100zł
20. Usunięcie zintegrowanego z kością implantu……………………………………………… 600zł
21. Eksplantacja (usunięcie) niezintegrowanego implantu …………………………………… 120zł


22. Zapalenie okołowszczepowe – leczenie zabiegowe……................ cena jak zabiegi w periodontologii


* cena ustalana jest indywidualnie po wyborze systemu, w zależności od rodzaju implantu z każdego systemu. Cena nie obejmuje kosztu wykonania uzupełnienia protetycznego oraz koniecznych konsultacji i badań wykonywanych przed zabiegiem , zdjęc rtg, KT, itp. , ceny biomateriałów poza sinus lift ) 

PROTETYKA - KOD /PRT/*cena może ulegać zmianie w zależności od aktualnych cen w pracowni protetycznej, kursu walut wymienialnych .
W przypadku uzupelnień wykonywanych na bazie stopów szlachetnych (np. złoto, platyna itp.)galwanoprotetyki cena musi być ustalana indywidualnie ze względu na wagę zużytego materiału i jego aktualny kurs nabycia
1.Wizyta,konsultacja protetyczna, omówienie toku leczenia., materiałoznawstwo, kosztorys........ 150 zł
2. Pobranie wycisów na modele diagnostyczne, analiza modeli, , .......... ..................................... . 90zł


PROTEZY:


Tak zwany Standard obejmuje wykonanie uzupełnienia z materiału: akryl różowy , żyłkowany prod. zachodniej (np. Vertex, Zermakryl), zęby akrylowe produkcji krajowej
Pozostałe zęby( produkcji zachodniej, zęby porcelanowe, kompozytowe, ceramery itp. dopłata do standardu wg cennika.
Cena wykonanej protezy uzależniona jest od wyboru przez pacjenta rodzaju zębów, marki producenta, oraz rodzaju i marki tworzywa na płytę protezy, rodzaju stopu i rodzaju materiału służącego do licowania koron i mostów.
Cena protezy ruchomej częściowej uzupełniających braki 8miu i więcej zębów jest liczona jak cena protezy całkowitej


1 PUNKT PROTETYCZNY = 1 ząb uzupełniony w protezie, 1 korona, 1 ząb w moście (w przęśle)
0,5pkt = 1 klamra lub 1 cierń (podparcie)


3. Proteza akrylowa całkowita, zęby akrylowe...................................................... ... 750- 1000zł
4. Proteza akrylowa całkowita zęby: ceramery ,zęby kompozytowe.............................. 900-1200 zł
*5 Proteza akrylowa całkowita , zęby porcelanowe ..............................................cena indywidualna
6. Proteza akrylowa częściowa.(standard).do 5-ciu punktów .......................................... 450zł
7.. Proteza akrylowa częściowa (standard) od 5 do 7 punktów............................................. 650zł


8.. Proteza akrylowa, akryl bezbarwny…................................dopłata do standardu.............. 100zł
9. Proteza szkieletowa klasyczna….............................................................. .......... .......... 1500 zł
10. Proteza szkieletowa z frezowaniami ....................................................... …………1600 -2000zł
11. Proteza szkieletowa - stopy np złoto.......................... ......................................cena indywidualna
12.Szynoproteza szkieletowa ........................................................................................ 1800- 2000zł
13. Szynoproteza nakładowa....................................................................... cena indywidualna
14. Proteza nakładowa akryl............................................................................................... 1200 zł
15. Szyna akrylowa antybruksizm....................................................................................... 450zł
16. naprawa protezy w małym zakresie z wyciskiem (dostawienie zęba,klamry)...................... 80zł
17. Sklejenie protezy ( bez wycisku) .................................................. ................................... 60zł
18. Podścielenie protezy całkowite.......................................................................................... 280zł
19. Podścielenie protezy w gabinecie ( tymczasowe, akryl miekki)............................. .......... . 200 zł
20. Rebazacja płyty protezy..................................................................................... ............. 280zł
21. Ponowna polimeryzacja płyty protezy............................................................................... 150zł
22.Eelementy dodatkowe: siatka srebrna do protezy.............................................................. 150zł
23.Elementy dodatkowe: siatka złota do protezy.. ............................... ................................ 180zł


*24.Pprecyzyjne elementy retencyjne:zamki, zasuwy, zamki ryglowe , zatrzaski...........360/560zł/1szt.
.
25/ Ochraniacz zębów silikonowy, antyfrazowy indywidualny...................................................480-zł
26. Proteza teleskopowa .................................cena indywidualna w zależności od ilosci teleskopów
27. łuk doginany w protezie.................................................................................................... 200zł
28. łuk lany idywidualnie.. ..................................................................................................... 280zł 

KORONY, MOSTY, Inlay/OnlaySandard - w przypadku uzupełnień na podbudowie metalowej, cena obejmuje cenę metalu podstawowego tj. stal.
Cena nie obejmuje ceny metali szlachetnych i powyżej standardu (np. srebro-palad , zloto z platyną itp.
Zaczep, skrzydło w mostach niekonwencjonalnych liczony jest jako ½ punktu za 1 szt


29. Korona tymczasowa np Structur.................................................................. ............... 120zł
30. Korona tymczasowa akrylowa wyk. w pracowni.......................................................... 220zł
31. Korona lana licowana materiałem żywicą ……………………………………………… 650zł
32. Korona lana metalowa................................................................................................ 500zł
33. Korona lana(stal) licowana mat.kompozytowym........................................................ … 650zł
34 Korona lana(stal) licowana porcelaną / porcelana Noritake/.......................... .............. 750zł
35. Korona lana ( stal) licowana porcelana Vita................................................................... . 800zł
36. Korona lana, Ceramco............................. .... .. ……………………………………….. .. 800zł
37. Korona lana licowana porcelaną stop bezniklowy.................................................... ….… 850zł
38 Korona porcelanowa bezmetalowa (pełnoceramiczna) ,............... .................................... 1150zł
39. Korona porcelanowa bezmetalowa na tl. glinu: s.Procera, Alumina..........................1300-1600zł
40. Korona porcelanowa bezmetalowa na podbudowie z tlenku cyrkonu....................... 1250 – 1500zł
Cena uzależniona od pochodzenia bloczków cyrkonowych ( producent ) i rodzaju porcelany
41.Korona porcelanowa bezmetalowa na podbudowie Spinell............................................... 1200zł
*42. Korona lana na złocie licowana porcelaną....................................................cena indywidualna .
*43. Korony galwano na baze złota .....................................................................cena indywidualna
*44.Licówka porcelanowa bez podbudowy ( porcelana skaleniowa)............................ ......... 1100zł
45. Licówka porcelanowa metodą „prasowania na zimno”( Press)…................................... 1200zł
46. Licówka porcelanowa na podbudowie cyrkon , procera............................................1300-1500zł
47. Most lany licowany porcelną, żywica, kompozyt....... cena 1-go pkt przęsła..-....... jak cena korony
*48. Most niekonwencjonalny Maryland na metalu.............. cena 1-go punktu w odp. materiale do licowania ,
49. Most niekonwencjonalny na belce z wł.szklanego+ kompozyt..cena 1-go pktu..................... 480zł
50. Most niekonwencjonalny na cyrkonie …………………………cena zależna od ilości punktów


51. Most tymczasowy akrylowy wykonywany met. bezpośrednią. np. mat. Structur ……….. 120/pkt
52. korony celuloidowe indywid. o typie adapta,................................................ …………… 40zł/szt
53 Korona ze stopniem frezowanym pod szkielet.............................................. cena korony +130zł


54. Wkład koronowo-korzeniowy tytanowy........................................................................... 250zł
55. Wkład koronowo-korzeniowy indywidualny metal standard.............................................. 250zł
56. wkład koronowo – korzeniowy odbudowy zrebu kikuta mat kompozytowym ………….. 100zł
57. wkład koronowo korzeniowy włókno szklane osadz.na kompozycie………………………. 450zł


.
58 magnesy......................................................................................................... cena indywidualna


59. Odbudowa typu inlay/onlay z porcelany (endokorona )......................... ................ 1000-1350złł
60. Korona BPR pełnoceramiczna.............................................................................. 1100-1350zł
61. Odbudowa typu inlay, kompozyt.................................................. ........................ 550zł
62. Odbudowa typu inlay/onlay cyrkon barwiony............................................................... 1300zł
63. Osadzenie odcementowanej korony na cemencie............................................................... 120zł
64, Naprawa, przyklejenie odcementowanejkorony, bezmetalowej, licówki .......................... 180zł
65. Wax-up, planowanie + wykonanie szyny i koron indywidualnych tymczasowych .... 1000zł/łuk
66. Korona teleskopowa metal/metal....................................................................................................................... 1100zł


67. korekta protez, (z badaniem punktów nacisku) ......................................................... ...... 80zł
68 Usunięcie poprzednio zamontowanego wkładu koronowo-korzeniowego pod mikroskopem. 350zł
69. Zdjęcie starego uzupełnienia stałego ( korona, most lany licowany 1 pkt............... od 200zł/szt
70. zdjęcie starego uzupełnienia słałego ( korona akryl, metal ciągniony) 1 pkt..................... 100zł
71. zdjęcie starego uzupełnienia słałego cyrkon licowany porcelaną ............................ 150-250zł/1pkt
72. Wizyta kontrolna; likwidacja wezłów urazowych, kontrola artykulacji i okluzji............. 100zł
73. Wymiana teflonowej patrycy/matrycy w prot. szkieletowej na Precyzyjnych El. Ret.
1szt ................................................... 120zł
74/ Protezy elastyczne ( np. VAlplast) …… cena indywidualna ……………….......... /ok. 1200zł/
*IMPLANTOPROTETYKA – KOD: IMP.PR


1 .proteza akrylowa na implantach jednofazowych overdenture ( 4 szt)…………….…….. 1800zł
2. Proteza akrylowa na zaczepach typu belka Doldera, overdenture w implantach
dwufazowych…………………………cena indywidualna uzależniona od ilości i ceny elementów
w danym systemie
3 łącznik tymczasowy Peak………..………………………………………………………. 350zł/szt
4 Korona cementowana porcelana na metalu, łacznik metal………………………………….. 2000zł
5. Korona bezmetalowa cementowana porcelana na cyrkonie , łącznik cyrkonowy…………...3300zł
6.Korona bezmetalowa, łacznik metalowy…………………………………………………….. 2800zł
7. Protezy ruchome w oparciu o system Locator, belka Doldera, teleskopy........... cena indywidualna
8/ s. Locator 1 szt……………………………………………………………………………… 600zł
(cena niezależna od ceny protezy)
9/ Most tymczasowy na łącznikach tymczasowych ……………………………………………………220zł/pkt
10/ Korony przykręcane………………………………………………………………cena +350zł do każdego rodzaju korony cementowanej
20. Szablon indywidualny do leczenia implantologicznego... ....................................... 350- 500zł
21. Badanie – segmentacja badania KT zapis w s. Dicom do Simplant planner...................... 300zł
22. Szablony chirurgiczne indywidualne na bazie badania KT wykonanego w systemach
np. Simplant ........................................................................................................cena indywidualna
*Ceny pozostałych uzupełnień , nie uwzględnionych w cenniku wyceniane są indywidualnie w zalezności od planu leczenia , producenta i systemu implantologicznego
ORTODONCJA * Kod (ORT)
1.wizyta, badanie, konsultacja, diagnostyka wady.................................................................... 150zł
2. nauka, demonstracja ćwiczeń korekcyjnych, wizyta kontrolna...................................................80zł
3. zastosowanie aparatu typ płytka przedsionkowa,.................................................. ................. 100zł
4. zastosowanie aparatu typ równia pochyła.............................................................................. 250zł
6. zastosowanie aparatu typ płytka Schwartza .......................................................................... 350zł
7. korekcja diastemy wyciągiem elastycznym…........................................................................ 350zł
7a. zmiana naciągu elastycznego.............................................................................................. 50zł
8. korekcja ustawienia zęba nakładem kompozytowym.......................................... .. 150zł/1ząb
8a. wizyta kontrolna , korekta nakładu z dołożeniem materiału kompozyt.............................. .. 80zl
9. proteza akrylowa-utrzymywacz przestrzeni..................................................... .............. 450 zł
10. ekstruzja ortodontyczna........................... ……………………………………………....... 650zł
11. Szlifowanie korekcyjne zębów+ zabiegi remineralizacji.......................................... ....... 180zł (wizyta)
12a naprawy aparatu bez wycisku. .............................................................................. ...... . 100zł
12b. naprawy aparatu ( z wyciskiem)......................................................jak naprawy w dziale protetyka
13. szynowanie po leczeniu ortodontycznym ...................................................cena jak w periodontologii